Tag Archives: Onderwijs

Een school als reisbureau? Dat kan anders!

18 Okt

In de krant De Standaard verscheen gisteren een open brief, geschreven door Heidi Knipprath (onderzoekster KULeuven, maar ook gewoon mama). Ze verbaasde zich over de schoolfacturen met torenhoge bedragen voor allerlei uitstapjes. “De School, het nieuwe reisbureau” noemde ze het zelf.

Ik zou graag op mijn beurt een brief sturen:

Beste mevrouw Knipprath,

Kan een school er voor kiezen om dure invulboeken te verplichten? En om gereedschap en materiaal niet te verhuren, maar enkel te koop aan te bieden?  Kan ze ervoor kiezen om zich te profileren met dure uitstapjes, zelfs in de weekends en vakantieperiodes? Ja, dat kan ze. Maar dat ruikt naar segregatie, net als de verplicht aan te schaffen bergwandelschoenen voor één enkele uitstap waar u mee te maken kreeg. Een ‘verplichting’ die trouwens volkomen onwettig is. In plaats van zich op deze manieren te onderscheiden, kunnen scholen er ook voor kiezen om zich te profileren op kwalitatief onderwijs én op de overtuiging dat kostprijs geen belemmering mag zijn om voor een bepaalde richting te kiezen.

Het provinciaal onderwijs Antwerpen voerde aan het begin van dit schooljaar een maximumfactuur in voor alle richtingen en alle jaren in haar secundaire scholen waar vooral TSO en BSO richtingen worden aangeboden. Nadat we eerst alle schoolkosten helder in kaart brachten, kregen onze schoolteams de uitdaging om creatieve manieren te bedenken om die kosten te drukken.  We vermijden zo veel mogelijk invul- of werkboeken. Schoolboeken kunnen geleend of gehuurd worden maar hoeven niet perse aangekocht te worden. We kopen materiaal en gereedschap centraal in en stellen het kosteloos ter beschikking van onze leerlingen. We plannen schooluitstappen zo dat ze verschillende eindtermen tegelijkertijd halen. We bieden fietsen aan op school voor korte schooluitstappen of de wekelijkse verplaatsingen naar sporthal of zwembad.

De administratieve opvolging werd eenvoudiger, net als de inning van de schoolfacturen. En dat zorgde voor een administratieve besparing én een daling van 7% in het aantal onbetaalde facturen. De introductie van een maximumfactuur wordt zo een bewuste beleidskeuze van een school en is hoe dan ook geen kwestie van hoe rijk of armlastig haar inrichtende macht is.

Onze maximumfactuur omvat alle kosten voor zaken die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Ouders weten aan het begin van het schooljaar perfect hoeveel ze moeten betalen. Voor de eerste graad hebben we de maximumfactuur voor alle scholen op 250 euro vastgelegd en voor de tweede en derde graad gaat het om plafondbedragen per richting.  Alle bedragen staan op onze website. Μeerdaagse buitenschoolse activiteiten zijn niet inbegrepen maar onze scholen beperken ze tot één uitstap per graad. Dat is waar wij mee uitpakken.

Mevrouw Knipprath, als de interesses en talenten van uw kinderen aansluiten bij één van de vele technische of beroepsopleidingen in de nijverheid, horeca of mode die het provinciaal onderwijs Antwerpen aanbiedt, nodig ik u graag uit om eens bij ons af te stappen. Verwacht echter geen reisbrochures in uw informatiepakket.

Het originele artikel van Heidi Knipprath kan u hieronder lezen.

Lees verder

Ook kleinere gemeenten en ASO scholen kampen met schooluitval

12 Okt

Nieuwe cijfers tonen het aan: vroegtijdige schoolverlaters zijn niet langer een exclusief probleem van de steden en het beroepsonderwijs.

In de provincie Antwerpen verlaat 13.5% van de jongeren de schoolbanken zonder een of andere vorm van diploma. Tegen de verwachtingen in vinden we die vroegtijdige schoolverlaters niet exclusief in de steden. Ook sommige kleine gemeenten tellen erg veel schooluitval. Net als een aantal ASO scholen.

Dat blijkt uit cijfers die de Provincie Antwerpen verzamelde.

Er hangt ook een fors prijskaartje aan schooluitval: de jongeren die in het schooljaar 2014-2015 zonder diploma uitstroomden, vertegenwoordigen een maatschappelijk kost van zo’n 264 miljoen euro.

Niets doen is geen optie. De jongeren én de samenleving betalen een té hoge prijs voor de uitval. Willen we de creatie van een onderklasse tegengaan, zal élk beleidsniveau verantwoordelijkheid moeten opnemen. De provincie reikt daarom de hand aan lokale besturen die ook de gevolgen van ongekwalificeerde uitval (zullen) ondervinden.

 

Afbeelding

Investeren in Onderwijs, topprioriteit!

22 Sep

Onthaalkoffers in de klas helpen nieuwkomers

19 Sep

De vluchtelingencrisis zorgt al enige tijd voor grote uitdagingen binnen het onderwijs. Vooral scholen in de centrumsteden hadden hierrond al ervaring opgebouwd, maar nu komen ook scholen op het platteland met deze anderstalige nieuwkomers (en vaak vluchtelingen) in aanraking.

Er bleek een grote nood aan ondersteunend materiaal waarmee leerkrachten in de klas kunnen werken aan de integratie van vluchtelingen of (ex-) OKAN-leerlingen.  Het provinciebestuur nam meteen haar verantwoordelijkheid.  DocAtlas in Turnhout bundelde de krachten met de dienst Flankerend Onderwijsbeleid.

Het resultaat mag gezien zijn: 9 makkelijk transporteerbare koffers met lesmateriaal voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs In de koffers zitten lesboeken, methodieken en speel-/leermaterialen waarmee de leerkracht aan de slag kan om de taal en het welbevinden van anderstalige nieuwkomers te stimuleren en te bevorderen.

Een mooi voorbeeld van hoe we over de grenzen van beleidsdomeinen en regio’s heen als provinciebestuur kort op de bal kunnen spelen en een passend antwoord kunnen bieden aan steeds nieuwe uitdagingen

Sint Godelieve in Antwerpen wordt avAnt

31 Aug

Nieuwe naam voor dynamische school zonder schotten

Het provinciaal instituut Sint Godelieve gaat met een nieuwe naam het schooljaar in en heet nu avAnt. De nieuwe naam weerspiegelt perfect waar de school voor wil staan: dynamisch en met een link naar Antwerpen.

Honderden leerlingen starten morgen het schooljaar in een van de 3 campussen van avAnt. De gebouwen aan het Rivierenhof in Deurne, de Brialmontlei en de Jacob Jordaensstraat in Antwerpen zijn dezelfde gebleven, maar er prijkt wel een nieuwe naam op de gevel.

De school wil een nog sterker merk worden en een duidelijker imago en profiel uitbouwen. Dat van een vlotte school in beweging. Daarom hebben we voor een nieuwe naam gekozen. Eentje die de geest van de school beter weerspiegelt.

Maximumfactuur in het secundair? Het kan zeker!

6 Feb

De kinderrechtencommissaris pleit vandaag voor een uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs.

PitoEen uitstekend idee, want als kinderarmoede ergens écht tastbaar is, dan is het wel op school. Een maximumfactuur is een maatregel die meteen resultaat oplevert.

En daarom hebben wij in het Provinciaal onderwijs Antwerpen niet langer afgewacht. Vanaf dit schooljaar werken we in al onze scholen al met een maximum factuur. Omdat we iedereen dezelfde kansen willen geven aan de start, wat je achtergrond ook is.

Van het 1e tot het 6e of 7e jaar secundair weten ouders nu op voorhand wat de studie van hun dochter of zoon zal kosten. Want de kostprijs mag geen drempel vormen om een bepaalde opleiding te volgen. We hebben, na enkele jaren studiewerk en één jaar proefdraaien, de maximum factuur nu effectief ingevoerd. Het netwerk tegen armoede, de gezinsbond, KAJ, … zijn al met belangstelling komen kijken. De provinciale scholen in de andere provincies zullen stapsgewijs het systeem ook mee invoeren.

Nee, het is niet altijd makkelijk, ook niet voor de scholen. Maar het kan wel!

#doen vs praten

 

Horeca-opleiding op maat van volwassenen met een beperking

3 Okt
Het Provinciaal volwassenenonderwijs draagt zijn steentje bij tot inclusief onderwijs!
Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Provincie Antwerpen start vandaag met de eerste volwaardige horeca-opleiding voor volwassenen met een beperking.
Elk week volgt een groep van 12 volwassenen van vzw Rotonde en de sociale werkplaats Wotepa les op PIVA in Antwerpen. Ze leren er de kneepjes van zowel het keuken-als het zaalwerk.
De opleiding is zeer beroepsgericht zodat de cursisten hier later echt mee aan de slag kunnen. We starten nu met een kleine groep van 12 personen en 1 organisatie, maar bij een positieve evaluatie breiden we dit zeker uit.
Veel succes aan de nieuwe cursisten en welkom in het Provinciaal Onderwijs Antwerpen!
%d bloggers liken dit: