Tag Archives: BSO

Ook kleinere gemeenten en ASO scholen kampen met schooluitval

12 Okt

Nieuwe cijfers tonen het aan: vroegtijdige schoolverlaters zijn niet langer een exclusief probleem van de steden en het beroepsonderwijs.

In de provincie Antwerpen verlaat 13.5% van de jongeren de schoolbanken zonder een of andere vorm van diploma. Tegen de verwachtingen in vinden we die vroegtijdige schoolverlaters niet exclusief in de steden. Ook sommige kleine gemeenten tellen erg veel schooluitval. Net als een aantal ASO scholen.

Dat blijkt uit cijfers die de Provincie Antwerpen verzamelde.

Er hangt ook een fors prijskaartje aan schooluitval: de jongeren die in het schooljaar 2014-2015 zonder diploma uitstroomden, vertegenwoordigen een maatschappelijk kost van zo’n 264 miljoen euro.

Niets doen is geen optie. De jongeren én de samenleving betalen een té hoge prijs voor de uitval. Willen we de creatie van een onderklasse tegengaan, zal élk beleidsniveau verantwoordelijkheid moeten opnemen. De provincie reikt daarom de hand aan lokale besturen die ook de gevolgen van ongekwalificeerde uitval (zullen) ondervinden.

 

Technische richtingen provinciale scholen volzet.

2 Sep

Net de eerste cijfers binnengekregen van onze provinciale secundaire scholen in Antwerpen

En wat een leuk nieuws om te lezen! Alvast enkele feiten op een rijtje:

  • Het aantal leerlingen in het Provinciaal onderwijs is opnieuw gestegen. Bij de start van het nieuwe schooljaar telden we zo’n 4700 leerlingen.
  • Verschillende technische richtingen zijn volzet (zoals Basismechanica, hout, industriële wetenschappen, ..).
  • 1/3 van de leerlingen zijn meisjes!

En dat laatste is natuurlijk wel erg goed nieuws. Want onze provinciale scholen zetten in op knelpuntberoepen. Dat ook meer en meer meisjes hun technische kant laten zien kan ik alleen maar toejuichen!

Technisch en beroeps opwaarderen? Graag. Zullen we het dan ook samen dóen? En niet alleen belijden?

1 Sep Betaalbaar technisch- en beroepsonderwijs

Berichten over schoolkosten die de pan uit swingen zijn helaas niet nieuw. Elk jaar, voor de schoolstart, duiken ze op. Ook nu weer (DM 29/8 p 6: Schoolfactuur vertelt veel te weinig). Nochtans zeggen  onderwijsexperten al langer dat hoge schoolfacturen geen eenvoudige afrekeningen voor gemaakte kosten meer zijn. Ze zijn ook een sterk segregatiemiddel. In onderwijs weet zowat iedereen dat het gebeurt. Iedereen weet evengoed wat de gevolgen zijn. Een club voor de gegoeden en eentje voor zij die het minder breed hebben. Maar ook: verkeerde studiekeuzes.

Het is vandaag al geen evidentie om jonge mensen bewust, van meet af aan te laten kiezen voor technische of  beroepsopleidingen. Nog té vaak en onterecht  is het een tweede of derde keuze, met demotivatie, achterstand en frustratie tot gevolg. Als je de gepeperde rekening van sommige scholen er dan nog eens bijtelt, heb je meteen een huizenhoge drempel bij om voor bepaalde richtingen te kiezen.

Lees verder

Leerlingen PIVA winnen goud & brons

24 Nov

Medailles in wedstrijden ‘pastry’ en ‘cooking’ van de Europese Associatie van Hotel- en Toerismescholen

Femke Mees met Technisch Directeur van PIVA, Luc Bastiaens

Femke Mees met Technisch Directeur van PIVA, Luc Bastiaens

De Europese Associatie van Hotel- en Toerismescholen, waarvan PIVA sinds het ontstaan lid is, vierde vorige week zijn 25-jarig bestaan. 800 deelnemers uit 40 Europese landen verzamelden voor het jaarlijks congres en de daaraan verbonden wedstrijden. De leerlingen van het Provinciaal Instituut PIVA lieten zich niet onbetuigd in dit internationaal gezelschap.

Femke Mees uit het zevende jaar banketbakkerij en chocoladebewerking van het Provinciaal Instituut PIVA behaalde brons in de discipline ‘pastry’. Olivier Bourdiaudhy uit het zevende jaar specialiteitenrestaurant van PIVA kaapte het goud weg in de discipline ‘cooking’. De leerlingen werden begeleid door Chef Dirk De Schutter en technisch directeur van PIVA, Luc Bastiaens.

Een dikke proficiat aan team PIVA!

Olivier Bourdiaudhy met chef Dirk De Schutter

Olivier Bourdiaudhy met chef Dirk De Schutter

Nieuw, nieuw, nieuw

27 Aug

Vandaag de vernieuwingen in de PTS Boom gaan bekijken. En meteen het open leercentrum plechtig geopend. Ongelooflijk wat een transformatie. Waar vroeger een oude turnzaal en later magazijn was, is vandaag een luchtige open ruimte met een zwevende constructie gemaakt. In die laatste is plaats voor een twintigtal leerlingen om opzoekwerk te doen aan de PC tijdens studiemomenten. Langs de opengewerkte zijmuren is er steeds contact met de technisch adviseurs. Ook de oude refter is aangepakt en ziet er nu fris, licht en uitnodigend uit. Allemaal nieuw. Klaar voor het nieuwe schooljaar.

Open leercentrum PTS Boom

Open leercentrum PTS Boom

Nieuwe look refter PTS Boom

Nieuwe look refter PTS Boom

Eerste spadesteek

5 Sep
Eerste kraanschep campus PIVA

Eerste kraanschep campus PIVA

Vandaag mocht ik op campus PIVA een eerste symbolische spadesteek doen voor een nieuwe vleugel van het schoolgebouw. Hoewel. Het was geen spadesteek, maar een kraanschep. We gaan vanuit de provincie 6,5 mio euro investeren in een nieuw oefenrestaurant, extra leslokalen en kantoren. Zowel de hotelschool PIVA als het provinciaal volwassenenonderwijs gaan hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. Co-habitatie zeg maar. De investering is ook erg nodig want de leerlingen en cursisten blijven toestromen. En daar ben ik blij om. Want ze volgen er allemaal opleidingen technisch, beroeps of een volwassenencursus. En al die opleidingen geven hen straks prima kansen op de arbeidsmarkt in zogenaamde knelpuntberoepen. De timing voor het bouwwerk is erg strak. Als de winter straks niet te streng is, hopen we in december 2013 een oplevering te hebben. De eerste ideeën rond dit gebouw dateren van begin deze legislatuur. Toen in gang gestoken, vandaag geschupt!

Onderwijs en de interne staatshervorming

23 Aug
Piva

Piva

Vandaag hebben de collega gedeputeerden van onderwijs en ikzelf een punt gemaakt over hoe we in onderwijs een verbetering kunnen realiseren door meer samenwerking tussen netten en scholen. En dat dat beter, sneller en effectiever zal werken dan de voorgestelde, kort-door-de-bocht afschaffing van het provinciaal onderwijs.

Kort voor de zomervakantie keurde de Vlaamse regering haar zogenaamd groenboek goed. Daarin staan een aantal uitgangspunten voor verder debat over een interne staatshervorming. Zoals bvb dat voortaan maar twee bestuurslagen bevoegd mogen zijn voor een beleidsomein. Daar kunnen de provincies zich grosso modo in vinden. We werken overigens ook constructief mee aan die hervorming. Getuige daarvan onze kritische zelfbevraging gedurende meer dan een jaar onder begeleiding van het instituut voor de overheid.

Alleen staat onderwijs wat buiten de discussie. Want daar is vandaag maar één regelgevend niveau en dat is het Vlaamse. De inrichtende machten zijn in feite de gebruikers van die regelgeving. En het zijn er veel. Honderden. Daar heb je de grondwettelijke vrijheid van onderwijs voor. Wie voldoet aan de criteria is in dit land vrij om onderwijs te organiseren. Ook de provincies dus.

En we doen dat met overgave. In technisch en beroepsonderwijs hoofdzakelijk. Toeleiding gevend naar zogenaamde knelpuntberoepen. We investeren in de vorming van technici van de toekomst, op vraag van de arbeidsmarkt en bepaalde regio’s. Omdat anderen er gaten laten vallen of omdat de nood er gewoon zo groot is. Hoe dan ook: met de afschaffing van ons onderwijs geef je géén antwoord op een bestuurlijk probleem.
Lees er meer over op http://www.facebook.com/profile.php?id=1544596609&v=wall&story_fbid=122971097751933 en bekijk ook de reportage op de Antwerpse televisiezender atv:  http://www.atv.be/item/provinciescholen

%d bloggers liken dit: