Tag Archives: maximumfactuur

Een school als reisbureau? Dat kan anders!

18 Okt

In de krant De Standaard verscheen gisteren een open brief, geschreven door Heidi Knipprath (onderzoekster KULeuven, maar ook gewoon mama). Ze verbaasde zich over de schoolfacturen met torenhoge bedragen voor allerlei uitstapjes. “De School, het nieuwe reisbureau” noemde ze het zelf.

Ik zou graag op mijn beurt een brief sturen:

Beste mevrouw Knipprath,

Kan een school er voor kiezen om dure invulboeken te verplichten? En om gereedschap en materiaal niet te verhuren, maar enkel te koop aan te bieden?  Kan ze ervoor kiezen om zich te profileren met dure uitstapjes, zelfs in de weekends en vakantieperiodes? Ja, dat kan ze. Maar dat ruikt naar segregatie, net als de verplicht aan te schaffen bergwandelschoenen voor één enkele uitstap waar u mee te maken kreeg. Een ‘verplichting’ die trouwens volkomen onwettig is. In plaats van zich op deze manieren te onderscheiden, kunnen scholen er ook voor kiezen om zich te profileren op kwalitatief onderwijs én op de overtuiging dat kostprijs geen belemmering mag zijn om voor een bepaalde richting te kiezen.

Het provinciaal onderwijs Antwerpen voerde aan het begin van dit schooljaar een maximumfactuur in voor alle richtingen en alle jaren in haar secundaire scholen waar vooral TSO en BSO richtingen worden aangeboden. Nadat we eerst alle schoolkosten helder in kaart brachten, kregen onze schoolteams de uitdaging om creatieve manieren te bedenken om die kosten te drukken.  We vermijden zo veel mogelijk invul- of werkboeken. Schoolboeken kunnen geleend of gehuurd worden maar hoeven niet perse aangekocht te worden. We kopen materiaal en gereedschap centraal in en stellen het kosteloos ter beschikking van onze leerlingen. We plannen schooluitstappen zo dat ze verschillende eindtermen tegelijkertijd halen. We bieden fietsen aan op school voor korte schooluitstappen of de wekelijkse verplaatsingen naar sporthal of zwembad.

De administratieve opvolging werd eenvoudiger, net als de inning van de schoolfacturen. En dat zorgde voor een administratieve besparing én een daling van 7% in het aantal onbetaalde facturen. De introductie van een maximumfactuur wordt zo een bewuste beleidskeuze van een school en is hoe dan ook geen kwestie van hoe rijk of armlastig haar inrichtende macht is.

Onze maximumfactuur omvat alle kosten voor zaken die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Ouders weten aan het begin van het schooljaar perfect hoeveel ze moeten betalen. Voor de eerste graad hebben we de maximumfactuur voor alle scholen op 250 euro vastgelegd en voor de tweede en derde graad gaat het om plafondbedragen per richting.  Alle bedragen staan op onze website. Μeerdaagse buitenschoolse activiteiten zijn niet inbegrepen maar onze scholen beperken ze tot één uitstap per graad. Dat is waar wij mee uitpakken.

Mevrouw Knipprath, als de interesses en talenten van uw kinderen aansluiten bij één van de vele technische of beroepsopleidingen in de nijverheid, horeca of mode die het provinciaal onderwijs Antwerpen aanbiedt, nodig ik u graag uit om eens bij ons af te stappen. Verwacht echter geen reisbrochures in uw informatiepakket.

Het originele artikel van Heidi Knipprath kan u hieronder lezen.

Lees verder

Maximumfactuur secundair onderwijs werkt

29 Jun

Minder onbetaalde facturen zorgen voor meer mensen voor de klas!

Afgelopen schooljaar hebben de secundaire scholen van het Provinciaal onderwijs Antwerpen als eerste in Vlaanderen met een maximumfactuur gewerkt. Voor alle graden en alle opleidingen.

Tijd om een balans op te maken.  Wat blijkt uit de cijfers?

Een maximumfactuur is wel degelijk haalbaar in het secundair onderwijs. Zonder in te boeten op kwaliteit en aanbod.

Het systeem betaalt zichzelf zo goed als terug door een besparing van bijna 180.000 euro.  De scholen sturen nog maar 2 facturen per jaar. Dat betekent minder administratie én maakt het overzichtelijker voor de ouders. Door een vast bedrag te vragen hebben we dit schooljaar dan ook de helft minder aanmaningen voor onbetaalde facturen moeten sturen. De maximumfactuur vermindert de druk op scholen én ouders

De maximumfactuur heeft er ook voor gezorgd dat er meer mensen zich weer met echte onderwijstaken kunnen bezighouden in plaats van met papierwerk.

Winst voor het onderwijs dus!Afbeelding2

 

Maximumfactuur in het secundair? Het kan zeker!

6 Feb

De kinderrechtencommissaris pleit vandaag voor een uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs.

PitoEen uitstekend idee, want als kinderarmoede ergens écht tastbaar is, dan is het wel op school. Een maximumfactuur is een maatregel die meteen resultaat oplevert.

En daarom hebben wij in het Provinciaal onderwijs Antwerpen niet langer afgewacht. Vanaf dit schooljaar werken we in al onze scholen al met een maximum factuur. Omdat we iedereen dezelfde kansen willen geven aan de start, wat je achtergrond ook is.

Van het 1e tot het 6e of 7e jaar secundair weten ouders nu op voorhand wat de studie van hun dochter of zoon zal kosten. Want de kostprijs mag geen drempel vormen om een bepaalde opleiding te volgen. We hebben, na enkele jaren studiewerk en één jaar proefdraaien, de maximum factuur nu effectief ingevoerd. Het netwerk tegen armoede, de gezinsbond, KAJ, … zijn al met belangstelling komen kijken. De provinciale scholen in de andere provincies zullen stapsgewijs het systeem ook mee invoeren.

Nee, het is niet altijd makkelijk, ook niet voor de scholen. Maar het kan wel!

#doen vs praten

 

Maximumfactuur secundair onderwijs? Het kan, wij bewijzen het!

19 Aug

De Gezinsbond en Testaankoop lanceren een petitie om hun eis voor gratis onderwijs kracht bij te zetten. Ze pleiten onder meer voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs.

In Het Laatste Nieuws lees ik daarop het volgende:

“Volgens minister Crevits is volledig kosteloos onderwijs op dit moment niet realistisch. “Het budget op orde houden, is een belangrijke verantwoordelijkheid van deze Vlaamse regering, met het oog op de toekomst van onze kinderen”, aldus Crevits. De minister merkt ook op dat een maximumfactuur in het secundair onderwijs – in het basisonderwijs bestaat die al – een complexe zaak is omdat er zoveel verschillende richtingen zijn en de ene richting een grotere investering vraagt dan de andere.”

Wel, in het Provinciaal Onderwijs in Antwerpen bewijzen we dat het wél kan, ook al is het soms moeilijk. Maar je moet het natuurlijk wél echt willen. We hadden al een maximumfactuur voor de eerste graad in onze provinciale scholen secundair. Vanaf september breiden we die maximumfactuur uit naar naar élke graad, voor élke opleiding.

We doen dit omdat we niet willen dat de kostprijs jonge mensen tegenhoudt om voor een bepaalde opleiding te kiezen. Onze scholen, die vooral technisch en beroeps onderwijs aanbieden, zijn vandaag goed voor 4.518 leerlingen. Vanaf september zullen ouders dus perfect weten wat de opleiding van zoon of dochter zal kosten.

Dus ja, het kan wel. #doenvspraten

In de krant: Maximumfactuur in onze provinciale scholen

26 Jun

Eerder deze week kon ik aankondigen dat we in de Provincie Antwerpen vanaf schooljaar 2016-2017 in onze provinciale scholen secundair een maximumfactuur invoeren. Voor élke graad, voor élke opleiding dus. We doen dit omdat we niet willen dat de kostprijs jonge mensen tegenhoudt om voor een bepaalde opleiding te kiezen. Onze scholen, die vooral technisch en beroeps onderwijs aanbieden, zijn vandaag goed voor 4.518 leerlingen. Vanaf september zullen ouders dus perfect weten wat de opleiding van zoon of dochter zal kosten. De kranten hadden er alvast het volgende over te zeggen:

Max factuur in GVA

Max factuur in GVA

Lees verder

Afbeelding

Maximumfactuur in 1e graad middelbaar onderwijs

29 Aug

De Morgen 29/8/12

Maximumfactuur in 1e graad middelbaar ondewrijs

%d bloggers liken dit: