Tag Archives: provincie
Afbeelding

Investeren in Onderwijs, topprioriteit!

22 Sep

Kindvriendelijke brasserie voor Hof Ter Linden in Edegem

25 Apr

Goed nieuws voor jong en oud in Edegem!

Kempens Landschap heeft, samen, met de andere eigenaars van Hof Ter Linden de handelshuurovereenkomst goedgekeurd voor het Koetshuis. Serge De Groof, uitbater van o.a. De Melkerij in het Nachtegalenpark en de Riddershoeve in Schoten zal het koetshuis uitbouwen tot een kindvriendelijke ontmoetingsplaats.

Zo wordt het domein een trekpleister waar jong en oud geniet van de groene omgeving.

In het voorjaar van 2018 zal de brasserie de deuren openen. Tegen dan zijn de restauraties van de koetshuizen en de verhardingen afgerond én is de nieuwe parking klaar.

Labo’s AP zorgen voor vernieuwend onderwijs

30 Nov

kronenburg

Het was eens wat anders dan het traditionele lintje doorknippen vandaag in een van de nieuwe labo’s voor de studenten Wetenschap en Techniek van AP!

Campus Kronenburg van de Artesis Plantijn Hogeschool (AP) onderging een ware facelift. De labolandschappen zijn er grondig onder handen genomen.

Het aantal studenten in de opleidingen Wetenschap en Techniek blijft stijgen en dus was een nieuwe, flexibelere organisatie van de labo’s nodig. Studenten moeten hun eigen agenda beheren en aan time management doen, een belangrijke competentie in het bedrijfsleven.

De Provincie vindt het erg belangrijk om te blijven investeren in deze zogenaamde STEM-opleidingen.

Provinciaal Onderwijs neemt cvo ‘Toekomstonderwijs’ over

25 Nov
fullsizerenderHet grootste Antwerpse centrum voor tweedekansonderwijs, het Toekomstonderwijs in Hoboken, wordt deel van het Provinciaal onderwijs.
En daar ben ik erg blij mee!
80 procent van de cursisten in het Toekomstonderwijs hoort tot een kwetsbare groep. Het centrum zorgt ervoor dat een groot deel van de leerlingen die zonder diploma van school gaat, toch nog een diploma behaalt. In Antwerpen erg belangrijk, want nergens is er meer schooluitval dan in de stad. Investeren in onderwijs, voor iedereen, blijft een prioriteit voor de provincie Antwerpen. Het Toekomstonderwijs past dan ook perfect in dat plaatje.
Ook Directeur Inge De Win is tevreden: “Nu het Toekomstonderwijs opgenomen wordt in een groter bestuur is het voortbestaan verzekerd. Ook als de erkenningsnormen van de Vlaamse overheid nog strenger worden. We vinden het belangrijk dat deze mogelijkheid om een diploma secundair onderwijs te behalen blijft bestaan. We hebben er alle vertrouwen in dat het Provinciaal Onderwijs de beste partner is om daarvoor te zorgen.”

1e kwaliteitsstandaard voor groepsaankoop zonnepanelen

20 Sep

De provincie Antwerpen heeft vandaag samen met de provincie Oost-Vlaanderen en EOS Oostende een kwaliteitsstandaard gelanceerd waaraan al onze groepsaankopen zonnepanelen moeten voldoen.

Het is de eerste standaard in zijn soort in Vlaanderen.

De interesse voor zonnepanelen blijft groot. Dat bewijst het succes van de groepsaankopen die de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Eos Oostende organiseren. We  hechten veel belang aan de kwaliteit van de groepsaankopen. Die strenge eisen zijn nu in een standaard gegoten. Elke groepsaankoop zonnepanelen moet tenminste aan deze vereisten voldoen.

We stellen 9 kwaliteitseisen. Dat gaat over technische zaken zoals het gebruik van hoogwaardig materiaal, de kwaliteit van de dakwerken, de expertise van de installateur of verplichte garanties en controles achteraf. Maar net zo goed willen we de deelnemers volledig ‘ontzorgen’, wij regelen alles van A tot Z.

De groepsaankoop moet een totaalpakket bieden, met een correcte voorstelling van het aanbod én de terugverdientijd. En met de nodige informatie over financieringsmogelijkheden als de investering te moeilijk blijkt. Want ook zonder subsidies kan je nog heel wat geld besparen met zonnepanelen. Zeker als je meedoet met een groepsaankoop. Gemiddeld verdienen zonnepanelen zichzelf terug op 10 jaar.

De volledige tekst van de kwaliteitsstandaard lees je op: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/duurzaam-leven/groepsaankopen-energie/groepsaankoop-zonnepanelen/kwaliteitsstandaard-groepsaankopen.html

Vandaag in de krant: Provincie dient klacht in tegen Essent

26 Okt
Het Laatste Nieuws, Ma. 26 Okt. 2015, Pagina 14

De provincie Antwerpen dient een klacht in tegen energieleverancier Essent. Volgens de wet moet Essent hun klanten, hun eigen goedkoopste formule aanbieden, maar dat doen ze volgens de provincie niet.

Nu de groepsaankoop van groene energie van de provincie Antwerpen is afgelopen krijgen de energiemaatschappijen het warm onder hun voeten. Niet onterecht, bijna 100.000 mensen schreven zich in. Zij krijgen nu een persoonlijk voorstel in de bus van Eni en Lampiris, de twee leveranciers die het goedkoopste bod deden.

“Bij alle groepsaankopen merken we dat de andere leveranciers dan schrik krijgen om hun klanten te verliezen en aanbiedingen beginnen te doen. Dat mag ook, daar is niets mis mee, ze mogen zelfs onder de prijs gaan die de groepsaankoop heeft kunnen realiseren, maar dat is erg moeilijk uiteraard. Wat we nu zien bij Essent is dat er een verlengingstarief wordt aangeboden om hun klanten te behouden. Hiervoor baseren ze zich op tariefkaarten van juli en niet op die van oktober, wat 16 procent duurder is voor de consument. Dat is verkeerd want Essent is verplicht om bij een verlengingstarief de goedkoopste formule uit hun aanbod voor te stellen,” vertelt gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a). Een aantal Antwerpenaren kaartten dit aan bij de provincie. “We hebben de situatie bekeken met de ombudsman voor energie en die bevestigt de fout, daarom dienen wij ook klacht in bij het FOD Economie. Want ook de mensen die niet in de groepsaankoop zitten, moeten wij verdedigen. De energiemarkt is vrij maar Essent moet zich wel aan de spelregels houden.”

Essent laat weten dat de transportkost van aardags aan de basis ligt van het verschil. “Wij moeten de transportkost uit onze tariefkaart halen, deze aanpassing is al gebeurd op onze website maar nog niet in onze briefwisseling, vandaar het verschil,” vertelt woordvoerder Barbara Janssens. (NBA)

De Standaard: Bescheiden toenadering tussen drie openbare netten

19 Jun

Bekijk hier het videoverslag van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement.

De drie openbare onderwijsnetten (het GO!, het onderwijs van steden en gemeenten en het onderwijs van de provincies) kunnen op korte termijn op drie punten al tot meer samenwerking komen.

Dat heeft Inga Verhaert, SP.A-gedeputeerde in de provincie Antwerpen , gisteren namens de drie gezegd in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Zo kunnen ze hun leerplannen op elkaar afstemmen, om te beginnen in het secundair.

Vandaag bestaan er daar nog liefst duizend van die leerplannen. Ook wat betreft het opleidingsaanbod – welke school biedt welke richting aan – is er een betere afstemming mogelijk en zouden overlappingen weggewerkt worden. Het derde punt gaat

over het personeel. Daar zouden ze obstakels wegwerken waardoor leerkrachten van de ene school naar de andere kunnen overstappen, en anciënniteit behouden. Ook professionalisering en nascholing kunnen gezamenlijk.

Over twee andere, heikele punten zei Verhaert dat er ‘nog tijd nodig was’ om tot een consensus te komen. Het betreft de invulling van de neutraliteit en het pedagogisch project enerzijds, en de structuur waarbinnen de samenwerking moet verlopen anderzijds.

De minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), gunt de betrokkenen tijd maar legt wel een deadline op: tegen eind dit jaar moet er iets op tafel liggen.

Een rapport van vier ervaren politici had de krijtlijnen van een nauwere samenwerking uitgezet. Daarop waren er gesprekken begonnen. Voor een mogelijke fusie van de drie netten – de aanzet tot de discussie – bestaat geen enkele animo. (ty)

%d bloggers liken dit: