Tag Archives: POV

Lady lassers

8 Mrt

Apetrots ben ik. Op al die getalenteerde meiden in onze scholen vandaag. Ongeacht de richting die ze kiezen, welke interesses ze najagen, waar hun beroepenkeuze ook ligt.

Op PITO in Stabroek haalden we een paar leerlingen voor de camera. De GVA schreef er, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, een mooi artikel over. Ook een lady lasser, Brenda Vermeiren, vertelde over haar keuze om lassen te studeren en daarna te doceren… aan vooral jongens. Jongens die haar op handen dragen.

Aan alle ladies vandaag, lassers of niet, gelukkige vrouwendag!

Maximumfactuur secundair onderwijs werkt

29 Jun

Minder onbetaalde facturen zorgen voor meer mensen voor de klas!

Afgelopen schooljaar hebben de secundaire scholen van het Provinciaal onderwijs Antwerpen als eerste in Vlaanderen met een maximumfactuur gewerkt. Voor alle graden en alle opleidingen.

Tijd om een balans op te maken.  Wat blijkt uit de cijfers?

Een maximumfactuur is wel degelijk haalbaar in het secundair onderwijs. Zonder in te boeten op kwaliteit en aanbod.

Het systeem betaalt zichzelf zo goed als terug door een besparing van bijna 180.000 euro.  De scholen sturen nog maar 2 facturen per jaar. Dat betekent minder administratie én maakt het overzichtelijker voor de ouders. Door een vast bedrag te vragen hebben we dit schooljaar dan ook de helft minder aanmaningen voor onbetaalde facturen moeten sturen. De maximumfactuur vermindert de druk op scholen én ouders

De maximumfactuur heeft er ook voor gezorgd dat er meer mensen zich weer met echte onderwijstaken kunnen bezighouden in plaats van met papierwerk.

Winst voor het onderwijs dus!Afbeelding2

 

Samenwerken voor een sterk openbaar onderwijs!

26 Jan

Vandaag hebben we een beetje onderwijsgeschiedenis geschreven. Ik ben oprecht trots!

naamloosIn opdracht van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits hebben de drie officiële onderwijsverstrekkers – het GO!, het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) – de afgelopen maanden voorstellen uitgewerkt voor een intensievere samenwerking. Hiermee beoogt de minister een versterking van het openbaar onderwijs

Om dit te realiseren, werken de onderwijsverstrekkers van openbaar onderwijs gemeenschappelijke leerplannen uit, op basis van een gemeenschappelijk leerplanconcept.

Als voorzitter van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ben ik erg blij met de tekst die voorligt en vooral met het meest in het oog springende resultaat, nl. de gezamenlijke leerplannen. “Daarin kruipt immers erg veel tijd. Volgende week beginnen we er samen al aan! We gaan gezamenlijk een eerste plan uitwerken, dat begin 2017 af moet zijn. Onze directeur, Patrick Weyn, heeft samen met de andere gesprekspartners erg veel tijd en energie in deze nota gestopt. Dat er nu een historisch akkoord is tussen GO!, OVSG en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is een bekroning van het vele en mooie werk.

Lees verder

De Standaard: Bescheiden toenadering tussen drie openbare netten

19 Jun

Bekijk hier het videoverslag van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement.

De drie openbare onderwijsnetten (het GO!, het onderwijs van steden en gemeenten en het onderwijs van de provincies) kunnen op korte termijn op drie punten al tot meer samenwerking komen.

Dat heeft Inga Verhaert, SP.A-gedeputeerde in de provincie Antwerpen , gisteren namens de drie gezegd in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Zo kunnen ze hun leerplannen op elkaar afstemmen, om te beginnen in het secundair.

Vandaag bestaan er daar nog liefst duizend van die leerplannen. Ook wat betreft het opleidingsaanbod – welke school biedt welke richting aan – is er een betere afstemming mogelijk en zouden overlappingen weggewerkt worden. Het derde punt gaat

over het personeel. Daar zouden ze obstakels wegwerken waardoor leerkrachten van de ene school naar de andere kunnen overstappen, en anciënniteit behouden. Ook professionalisering en nascholing kunnen gezamenlijk.

Over twee andere, heikele punten zei Verhaert dat er ‘nog tijd nodig was’ om tot een consensus te komen. Het betreft de invulling van de neutraliteit en het pedagogisch project enerzijds, en de structuur waarbinnen de samenwerking moet verlopen anderzijds.

De minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), gunt de betrokkenen tijd maar legt wel een deadline op: tegen eind dit jaar moet er iets op tafel liggen.

Een rapport van vier ervaren politici had de krijtlijnen van een nauwere samenwerking uitgezet. Daarop waren er gesprekken begonnen. Voor een mogelijke fusie van de drie netten – de aanzet tot de discussie – bestaat geen enkele animo. (ty)

Provinciaal onderwijs geen voorstander van één publiek net

17 Mrt

POV

Vandaag stelde Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de koepelorganisatie van het provinciaal onderwijs, zijn memorandum aan de volgende Vlaamse Regering voor. Inga Verhaert, Antwerps gedeputeerde voor onderwijs en voorzitster van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, wees daarbij de Vlaamse plannen voor de oprichting van één publiek net resoluut af.

Het Vlaamse onderwijs is sterk, mede dankzij de keuzevrijheid en de diversiteit aan onderwijsverstrekkers. “Koester daarom de rijkdom, behoud de diversiteit”, aldus Verhaert, “en focus liever op een doorgedreven samenwerking tussen de publieke onderwijsverstrekkers.”

Het provinciaal onderwijs speelt al jaren in op specifieke noden binnen het onderwijs en organiseert hoofdzakelijk opleidingen die toegang geven tot zogenaamde knelpuntberoepen. Om de kwaliteit hoog te houden en bvb gekwalificeerde uitstroom te borgen, is verregaand overleg en nauwe samenwerking met andere onderwijsverstrekkers én de bedrijfswereld nodig. Efficiënte samenwerking is dan ook al jaren een belangrijk leidmotief voor het provinciaal onderwijs.

Naar aanleiding van de interne staatshervorming werd in 2011 al duidelijk dat het provinciaal onderwijs méér dan bestaansrecht heeft. De provincies waren en blijven ten volle bevoegd voor onderwijs. Zowel als inrichtende macht als in een flankerende rol. Daarmee is de meerwaarde en specifieke eigenheid van het provinciaal onderwijs duidelijk aangetoond. Die eigenheid willen de provincies niet verloren zien gaan door de oprichting van één publiek net.

Patrick Weyn, directeur van de koepelorganisatie Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, voegt daar nog aan toe dat “het onderbrengen van alle publieke onderwijsverstrekkers in één publiek net kan leiden tot een verschraald onderwijsaanbod en een polarisatie in het onderwijs.

 

%d bloggers liken dit: