Tag Archives: Landloperskolonie
Video

Welkom in de Kolonie!

3 Jun

Sinds gisteren is het nagelnieuwe bezoekerscentrum van de Landloperskolonie in Merksplas geopend voor het publiek. De Koloniën van Weldadigheid in Merksplas en Wortel vormen samen met nog vijf zulke koloniën in het noorden van Nederland een uniek cultuurlandschap. De vzw Kempens Landschap, de Provincie Antwerpen en de gemeentebesturen van Merksplas en Hoogstraten werken al ruim twintig jaar aan het behoud van de open ruimte, de renovatie en herbestemming van de gebouwen.

Gisteren konden we dus het bezoekerscentrum aan het publiek voorstellen. Wie nog niet eerder de gelegenheid had deze wel heel bijzondere plek in de Noorderkempen te bezoeken, moet dat nu beslist eens doen. De geschiedenis van landlopers die “woeste heidegrond” moesten bewerken is er tastbaar. Wat ongeveer 200 jaar geleden begon als een bijzonder vooruitstrevend sociaal experiment spreekt ook vandaag nog tot de verbeelding. Met een beetje geluk worden de zeven koloniën volgend jaar ook uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed.

Nationale nieuwszender VRT toonde belangstelling en maakte er deze reportage over.

Intussen, aan de rand van het land

12 Aug

Sinds ik met m’n ouders eind jaren 70 uit Zweden naar België kwam, woon ik in Kalmthout. Helemaal in het noorden van het land. Wonen aan de rand van het land en aan politiek mogen doen in een minder gekend bestuur (de provincie): het is een ervaring die ik koester. Je mag dan geografisch noch politiek in het zenit van besluitvorming zitten, er is wel ruimte om quasi ambachtelijk aan politiek te doen.

Dat ervaar ik sterk wanneer ik met de vzw Kempens Landschap aan de slag ben. Kempens Landschap is een vereniging waar de provincie – samen met lokale besturen – werkt aan het bewaren van landschap, patrimonium, erfgoed en natuurschoon.

Noorderkempen

Noorderkempen

De vzw begon 15 jaar geleden met één doelstelling: de Landloperskolonie in Wortel en Merksplas in gemeenschapshanden houden. Dat was nodig. Want in 1993 was plots de wet op de landloperij in België afgeschaft. Dat moest zo van Europa. Maar ook de welzijnssector speelde een rol. Die verzette zich namelijk  tegen de landloperkolonies. Het gevangenisregime, de bewakers, de “colons” in hun uniformen… het strookte allemaal niet langer met de toenmalige opvattingen binnen welzijnsbeleid.

Lees verder

Stem de Kolonies tot Prima Plattelandsproject!

31 Jul

Wedstrijd Vlaams ruraal netwerk: Prima Plattelandsproject
Begin 2013 lanceerde het Vlaams Ruraal Netwerk de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject’. Men zoekt naar de beste plattelandsprojecten en –activiteiten in Vlaanderen, gesubsidieerd via het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II). De wedstrijd was een groot succes met maar liefst 57 ingediende kandidaturen.  Een jury per provincie maakte een selectie van 5 projecten op Vlaams niveau voor elk van de 3 thema’s: duurzame ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau, duurzaam beheer van de open ruimte en duurzame maatschappelijke betrokkenheid.

Herder in Kempens Landschap

Herder in Kempens Landschap

Met de vzw Kempens Landschap dienden we de kandidatuur in van de kolonies van Wortel en Merksplas. En kijk eens aan: we behaalden alvast een plek in de finale selectie!

Om echt te winnen hebben we nog stemmen nodig!
Je kan tot 15 september 2013 stemmen op de website www.ruraalnetwerk.be/wedstrijd. De kolonies van Wortel en Merksplas dingen mee in categorie 2 “Duurzaam beheer van de open ruimte” met het project “Landbouw en Landschapszorg hand in hand in de kolonies”.

Schapen en landbouw in de bres voor het landschap…
Het is een project waarbij we de dreefbermen in het beheer laten van een geherderde kudde Kempische heideschapen. Landbouwers worden ook aangemoedigd om hoge teelt als maïs te vervangen door lager gewas. Dat past beter in het landschap. De deelnemende landbouwers kregen een aanmoedigingspremie om die teeltomvorming in hun bedrijfsvoering mogelijk te maken.

…mét resultaat!
De herder vormt samen met zijn schapen en hond intussen al een echt  visitekaartje voor het unieke landschap van de Kolonies. Het gebied krijgt zo een toeristisch-recreatieve opwaardering en de beeldmerkvorming wordt versterkt. Ook op ecologisch vlak halen we mooie resultaten.

Vervolgverhaal
Het project werd aanvankelijk opgezet als pilootproject en mocht die naam ook absoluut waarmaken: na afloop werd samen met de gemeente Merksplas, de stad Hoogstraten en het Agentschap voor Natuur en Bos het project duurzaam verdergezet.

Verschoppelingen

24 Feb
Wild things

Wild things

Provinciaal Instituut Sint Godelieve organiseerde de voorbije week een project over voorlezen. Voorlezen voor kleuters. Want dat is goed voor de ontwikkeling, taalvaardigheid, leergierigheid etc. van de kleintjes. Om nog te zwijgen van het plezier dat zowel lezer als publiek eraan heeft.

Vrijdagochtend ben ik mee gaan luisteren en lezen. Het boek “Where the wild things are” van Maurice Sendak is ten huize Seuntjens-Verhaert jaren dé favoriete voorlees prak geweest voor twee wildebrassen Oskar en Harry. Het gaat over een kleine jongen, Max. Hij denkt dat hij een monster is en gedraagt zich thuis navenant. Tot zijn mama het op haar heupen krijgt en hem zonder eten naar bed stuurt. En daar begint het avontuur. Hij ziet zijn slaapkamer vergroeien tot een bos. Met aan de rand van het bos een zee die zich mijlenver uitstrekt. Hij neemt een zeilboot en vaart er meer dan een nacht lang mee over de zee. Tot hij aankomt in een vreemd land. Een land van wilde wezens. “Wild things”. De brute, grove verschoppelingen proberen hem bang te maken. Maar Max brult terug en maakt indruk. Hij wordt van de weeromstuit koning van de “wild things”. Ze feesten er na de kroning samen lustig op los. Tot ze moe maar voldaan in slaap vallen. Alleen Max niet. Want hij mist zijn mama. En stapt terug zijn bootje in. Na weer een nacht zeilen komt hij terug in zijn vertrouwde slaapkamer. Waar een bord eten hem staat op te wachten. Wonderlijk. Want nog dampend warm.

Mijn jongens hebben het verhaal wel honderd keer gehoord. Ze waren altijd onder de indruk. Waarvan? De tekeningen zijn heel erg goed. Sendak is een meester. De geluidseffecten bij het voorlezen? Misschien. (Ik moet toegeven dat ik er een erezaak van maak met gusto monstergeluiden te produceren.) Maar ik denk dat het verhaal op zich het meest bijblijft. Max, de wilde jongen, krijgt een time-out. Tijd om na te denken. In een veilige, vertrouwde omgeving die hem tenslotte ook weer warm in de armen sluit.

Ik moest onwillekeurig terugdenken aan “Where the wild things are” toen ik vrijdagavond een boek mee mocht voorstellen in de Landloperskolonie in Merksplas. Die kolonie is vandaag niet meer in gebruik. Sinds de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 zijn de landerijen er niet langer opvangplek voor vagebonden. We proberen er met de Stichting Kempens Landschap en vele andere partners voor te zorgen dat het gebied in gemeenschapshanden blijft. Een versnippering door verkoop aan projectontwikkelaars zou doodjammer zijn. Tot nog toe is het in één hand houden al gelukt. We proberen nu ook de kolonies van Merksplas en Wortel, samen met een aantal kolonies van Rijksweldadigheid in Noord Nederland op de Unesco werelderfgoed lijst te krijgen. Allemaal goed voor het behoud van patrimonium en landschap. Maar het immateriële, de verhalen van de vagebonden en bewakers: dat wilden we ook veiligstellen. Daarom schreef Toon Horsten er een boek over. Je leest er hier meer over.

Lees verder

%d bloggers liken dit: