Tag Archives: energiemarkt

Hoe de Vlaming stilaan de vrije energiemarkt op durfde..

31 Aug

De energiemarkt in gang zetten! Dat was ons doel toen we in 2010 voor het eerst een groepsaankoop groene stroom organiseerden met de provincie Antwerpen. 3 jaar en duizenden euro’s besparingen verder hebben wij heel wat ervaring opgebouwd met onze eigen, intussen welbekende switchcampagne. De 2de editie van de Antwerpse groepsaankoop verbrak alle vorige records met meer dan 40.000 ingeschreven gezinnen. Of hoe we zagen hoe de Vlaming stilaan de vrije energiemarkt op durfde..

1 ding hebben wij geleerd. De ‘verlatingsangst’ van mensen is erg groot, er is een grote groep ‘slapende klanten’. Mensen voor wie de V-test van de Vreg best wel ingewikkeld is. En, vergis u niet, dat is voor heel veel mensen het geval. Hen bereik je met een persoonlijke aanpak.

Je hebt inzicht nodig in het doelpubliek, en je moet hen ook achteraf persoonlijk begeleiden en eventuele problemen oplossen. Je overtuigt de Vlaming pas met echt veldwerk, met het met hand en tand uitleggen van je actie, het vaak één-op-één over de streep trekken. Dat doen we ook dit jaar weer samen met de gemeenten op zo’n 100 infoavonden in alle uithoeken van de provincie. We bereikten zo in 2011 meer dan 3.000 mensen. Het is in die talloze parochiezalen, culturele centra en volkshuizen, dat we echt ondervinden wat de groepsaankoop teweeg brengt in een klimaat van structureel stijgende energieprijzen. De sfeer tijdens die infoavonden is opvallend anders dan die van de eerste editie van de groepsaankoop. Toen ontmoetten we een vrij kritische en twijfelende burger, die vaak getrouwd leek met zijn energieleverancier waar hij, bij wijze van spreken, al 100 jaar klant was. Het was een burger die kwam luisteren naar een presentatie over een voor hem ongekend  initiatief. Hij vroeg zich af of zo’n groepsaankoop wel te vertrouwen was, of hij echt wel zou besparen. Hij gaf ons talloze redenen om de grote, vertrouwde leverancier toch maar niet te verlaten. De geweldige ‘soms blijf je beter waar je bent’ campagne van Electrabel, inspelend op de angst en onzekerheid, werkte duidelijk nog volop door.

Lees verder

We bouwen een dam!

21 Apr
Tobback trapt campagne gemeenteraad af

Tobback trapt campagne gemeenteraad af

Vandaag véél volk op het sp.a congres in Brugge. Ook afdeling Kalmthout tekende present. Met jonge en ietwat oudere, maar vooral enthousiaste kandidaat gemeente- en provinciemandatarissen. En dat enthousiasme is er niet minder op geworden. Want de speech van onze voorzitter zette meteen de toon: samen verzetten we bergen!

Lees verder

%d bloggers liken dit: