Tag Archives: CVO provincie Antwerpen

Volwassenenonderwijs helpt steeds meer jongeren aan een diploma Secundair

2 Okt

Wendy liet haar job als lasser achter zich om via Toekomstonderwijs haar diploma secundair onderwijs te behalen. Ze is nu lerares wiskunde, haar grote droom. Alice zette de stap op haar 39ste, nadat ze vele jaren als poetsvrouw werkte. Na een lang studietraject mag Alice zich assessor in strafzaken bij de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen noemen.

Deze en andere verhalen van opmerkelijke carrièreswitchers kan je lezen het jubileumboek naar aanleiding van 35 jaar Toekomstonderwijs.

Het enthousiaste team Toekomstonderwijs

Steeds meer 18 tot 20-jarigen volgen les bij het Antwerpse Toekomstonderwijs om hun diploma secundair onderwijs te halen, terwijl dat in het verleden vooral 30’ers met kinderen waren. Ook het aantal nationaliteiten in de klas steeg spectaculair.

Na 4 decennia Toekomstonderwijs kan je alleen maar vaststellen dat de nood aan tweedekansonderwijs erg hoog is. Het grootste aantal cursisten kiest voor de opleiding algemene vorming. In combinatie met een beroepsgerichte opleiding, zoals bakker, transportbediende of fotograaf, behalen ze hun diploma secundair. Cursisten die graag verder studeren aan de hogeschool of universiteit volgen een ASO-opleiding. Toekomstonderwijs is in de Antwerpse regio de enige die ASO-opleidingen voor volwassenen aanbiedt.

Dag van de Directeur

31 Jan

dagdirecteurVandaag is het Dag van de Directeur. En omdat die van het Provinciaal onderwijs Antwerpen “straffer zijn dan koffie“; zetten we hen graag in de bloemetjes.

Waar kan je een schooldirecteur beter mee plezieren dan met een warmhouder voor de dagelijkse kop(pen) koffie…

 

Provinciaal Onderwijs neemt cvo ‘Toekomstonderwijs’ over

25 Nov
fullsizerenderHet grootste Antwerpse centrum voor tweedekansonderwijs, het Toekomstonderwijs in Hoboken, wordt deel van het Provinciaal onderwijs.
En daar ben ik erg blij mee!
80 procent van de cursisten in het Toekomstonderwijs hoort tot een kwetsbare groep. Het centrum zorgt ervoor dat een groot deel van de leerlingen die zonder diploma van school gaat, toch nog een diploma behaalt. In Antwerpen erg belangrijk, want nergens is er meer schooluitval dan in de stad. Investeren in onderwijs, voor iedereen, blijft een prioriteit voor de provincie Antwerpen. Het Toekomstonderwijs past dan ook perfect in dat plaatje.
Ook Directeur Inge De Win is tevreden: “Nu het Toekomstonderwijs opgenomen wordt in een groter bestuur is het voortbestaan verzekerd. Ook als de erkenningsnormen van de Vlaamse overheid nog strenger worden. We vinden het belangrijk dat deze mogelijkheid om een diploma secundair onderwijs te behalen blijft bestaan. We hebben er alle vertrouwen in dat het Provinciaal Onderwijs de beste partner is om daarvoor te zorgen.”

Opleiding Rechtspraktijk erg populair in volwassenenonderwijs

16 Sep

De inschrijvingen bij het centrum voor volwassenenonderwijs van de provincie Antwerpen (CVO) lopen als een trein. Vooral de opleiding rechtspraktijk kent een enorme belangstelling: er zijn nu al bijna dubbel zoveel inschrijvingen in vergelijking met vorig jaar.
Net zoals vorig jaar kent de opleiding Gids/Reisleider veel succes. Het gaat om Hoger Beroeps Onderwijs (HBO5). Ook Hotel- en Cateringmanagement doet het daar goed. Maar de opvallendste stijger is toch wel de avondopleiding Rechtspraktijk met nu al 42 procent meer inschrijvingen. Vanaf dit schooljaar biedt het CVO voor het eerst Rechtspraktijk aan op campus Blairon in Turnhout naast de vertrouwde locatie op campus Meistraat in Antwerpen.

Antwerpen en omstreken kent een groot afzetgebied voor gegradueerden in de Rechtspraktijk. De avondopleiding biedt een mooie kans voor mensen die al in het werkveld staan maar graag een carrièreswitch willen maken. Ik denk maar aan mensen die in een justitiehuis werken, in de verzekeringssector of op de personeelsdienst van een groot bedrijf. Zij kunnen studeren en werk nu combineren. Bovendien zien heel wat cursisten deze opleiding als een opstap naar een Bachelor in de Rechtspraktijk, die ze mits 1 jaar langer studeren kunnen behalen.

De hype van het koken lijkt  stilaan voorbij, waardoor er op campus PIVA ruimte ontstaat voor Bakkerij, een opleiding waarvoor het aantal inschrijvingen blijft stijgen. Nu al met meer dan 11 procent. Ook Slagerij doet het goed met een stijging van 8 procent.

Eerste lichting studenten eenjarig traject Hotelbedrijf studeert af

24 Jun

Vandaag ontvangen de eerste cursisten van de nieuwe,  éénjarige opleiding Hotelbedrijf hun diploma. Proficiat allemaal!

Dit schooljaar breidde het opleidingsaanbod van CVO Provincie Antwerpen uit met een eenjarige voltijdse dagopleiding Hotelbedrijf, uniek binnen onze provincie. Enkel in het West-Vlaamse Brugge kan je de opleiding Hotelbedrijf ook in één jaar voltooien. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs komt hiermee tegemoet aan een duidelijke vraag van volwassenen die in 1 jaar een integrale opleiding Horeca (keuken- en restaurantpraktijk) willen volgen. Voor de ene cursist een carrièreswitch, voor de andere de verwezenlijking van een oude droom.

CVO provincie Antwerpen zet sterk in op opleidingen voor knelpuntberoepen.  Volwassenen kunnen op campus PIVA of campus AP Meistraat zowel overdag als ’s avonds opleidingen volgen voor knelpuntberoepen zoals slager, kok, kelner, bakker en leraar.

 

 

 

Samen sterk voor werk – officieel onderwijs Antwerpen bundelt krachten

15 Sep

AP Hogeschool – Hogere Zeevaartschool – CVO’s – secundaire school geven startschot samenwerking hoger beroepsonderwijs

Een piekende jeugdwerkloosheid, knelpuntberoepen die niet ingevuld geraken, de toenemende vraag naar omscholing en levenslang leren, … het officieel hoger onderwijs in Antwerpen doet er iets aan. Bij de start van het nieuwe academiejaar bundelen 8 verschillende partners hun krachten.

Met de AP Hogeschool, de Hogere Zeevaartschool, 5 Centra voor Volwassenenonderwijs en 1 secundaire school Verpleegkunde start een uniek samenwerkingsverband onder de naam HBO5 – AP-HZS. Samen bieden de 8 partners 24 opleidingen hoger beroepsonderwijs aan in 5 studiegebieden, goed voor zo’n 4000 studenten. Het samenwerkingsverband tussen de hogescholen, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Provinciaal Onderwijs Antwerpen en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen versterkt het hoger beroepsonderwijs in de provincie Antwerpen over de drie onderwijsnetten heen.

Het startschot van deze samenwerking werd door alle partners tesamen gegeven op donderdag 11 september. Uiteraard zorgde PIVA voor een feestelijke taart en klonken alle directeurs en betrokkenen op de nieuwe samenwerking.

Marc Smets (GO!), Inga Verhaert (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Pascale De Groote (algemeen directeur AP Hogeschool), Claude Marinower (schepen stad Antwerpen) en Patrick Blondé (algemeen directeur Hogere Zeevaartschool) klinken op het nieuwe samenwerkingsverband hoger beroepsonderwijs HBO5 AP-HZS.

Marc Smets (GO!), Inga Verhaert (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Pascale De Groote (algemeen directeur AP Hogeschool), Claude Marinower (schepen stad Antwerpen) en Patrick Blondé (algemeen directeur Hogere Zeevaartschool) klinken op het nieuwe samenwerkingsverband hoger beroepsonderwijs HBO5 AP-HZS.

Ontdek 109 opleidingen op nieuwe websites provinciaal onderwijs

8 Mrt

CVO Provincie Antwerpen, Pito Stabroek, PIVA (Antwerpen), Sint-Godelieve (Antwerpen), PTS Boom-Mechelen
De provinciale scholen zetten volledig in op de digitale snelweg en lanceren vijf nieuwe websites. De sites promoten de eigenheid van iedere school en geven een handig overzicht van de meer dan 100 opleidingen die de provincie aanbiedt. Daarnaast spelen ze technisch volledig in op nieuwe technologieën. “De leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld hun lessenroosters raadplegen op smartphones of tablets”, vertelt Inga Verhaert, gedeputeerde voor Onderwijs. “En we zetten ook in op social media zodat onze 9100 leerlingen hun schoolervaringen kunnen delen met vrienden. Zo pakt Sint-Godelieve al uit met een modeblog van leerlingen en linken we op elke site naar de facebookcommunity van de school.”

Nieuwe websites

Nieuwe websites

De vijf provinciale scholen; PIVA, PTS Boom en Mechelen, PITO Stabroek, Sint-Godelieve en het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), lanceren op 7 en 10 maart hun nieuwe websites. De frisse online look hoort bij de dynamiek die de provincie wil uitstralen met haar provinciaal onderwijs. Gedeputeerde Inga Verhaert is enthousiast: “We bieden meer dan 100 opleidingen die vaak ook zeer gespecialiseerd zijn en spelen in op de arbeidsmarkt. Het aanbod strekt zich uit van opleidingen in de voeding en chemie tot tuinbouw, mechanica en zelfs muziekinstrumentenbouw. Net zoals in ons onderwijs focussen we bij deze websites niet alleen op een aantrekkelijke buitenkant, maar bieden we een schat aan informatie daaronder. De nieuwe websites zijn goed geordend en brengen een duidelijk overzicht van de opleidingen en de lespakketten.”

Iedere school zijn eigenheid, ook digitaal 
De provincie kiest er ook bewust voor om elke school een eigen website te geven. Tot nog toe waren ze allemaal digitaal ingebed in de provinciale website http://www.provincieantwerpen.be. Inga Verhaert: “Door de scholen hun eigen website te geven, creëren we duidelijkheid en transparantie. Tegelijk accentueren we de eigenheid van elke school, mét behoud van genoeg eenheid in visueel design.

Het design bleef bewust sober voor een ideale weergave zowel op pc, tablet of smartphone. Want of je nu surft vanop een vast scherm op je bureau, snel even een lessentabel wil checken vanop je smartphone of wil uitpakken met de foto’s van je studiereis op een tablet, de weergave past zich telkens aan. Het lastige scrollen en vergroten of verkleinen is dus ingeruild voor optimale leesbaarheid.

Leerlingen delen hun school op social media
Een belangrijk pluspunt van de nieuwe sites is zeker ook de interactie met Youtube, Facebook en Twitter of LinkedIn. Koppelingen met sociale media maken schoolgebonden ervaringen van jongeren, cursisten uit het avondonderwijs, leerkrachten, … deelbaar op hun voorkeurskanalen. “Op de vijf websites is een link gemaakt met de facebookgroepen van de scholen. Sint-Godelieve pakt ook al uit met een modeblog van de leerlingen en het komende jaren zullen deze sites meer en meer verweven worden met social media. Die betrokkenheid en interactie stimuleren is wat heel ons provinciaal onderwijs beoogt”, besluit gedeputeerde Verhaert.

Van lente tot zomer bouwt de provincie in totaal 19 sites voor de provinciale musea, scholen, recreatiedomeinen, educatieve centra enz. Het sluitstuk wordt de vernieuwing van de website http://www.provincieantwerpen.be.

 

%d bloggers liken dit: