Tag Archives: AP

Dag Van de Verpleegkundige: Aantal mannelijke studenten verpleegkunde groeit gestaag in Antwerpen

12 Mei

Op de Dag van de Verpleegkundige zet ik alle studenten Verpleegkunde van onze AP Hogeschool én hun lectoren graag in de bloemetjes. En natuurlijk wijs ik mannelijke studenten in spe graag op de vele mogelijkheden binnen de opleiding Verpleegkunde!

Steeds meer jongeren studeren Verpleegkunde aan de AP Hogeschool in Antwerpen. De professionele bachelor telt dit academiejaar 450 studenten, tegenover 394 vorig jaar en 321 het jaar daarvoor. Goed nieuws voor de zorgsector die schreeuwt om goed opgeleide verpleegkundigen. De nieuwe, moderne gebouwen aan Campus Spoor Noord, waar de opleiding nu gevestigd is, vormt duidelijk een aantrekkelijke factor voor de kandidaat-verplegers.

Verpleegkunde stilaan ook aantrekkelijker voor mannen

Ondanks alle aanmoedigingscampagnes van de overheid, blijft het wel een erg vrouwelijke studierichting. Aan de AP Hogeschool is zo’n 14% van de studenten Verpleegkunde een man, vorig academiejaar was dat iets meer dan 13%.

Er is echter ook goed nieuws: Als we kijken naar de nieuwe inschrijvingen,  jongeren die de eerste keer in de richting inschrijven, dan zien we wel een duidelijke stijging van het aantal mannen: van 10,7% naar 15,2%. Een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet! Komaan dus, jongens!

 

Lectoren Verpleegkunde AP verdienen een bloemetje vandaag

 

 

Labo’s AP zorgen voor vernieuwend onderwijs

30 Nov

kronenburg

Het was eens wat anders dan het traditionele lintje doorknippen vandaag in een van de nieuwe labo’s voor de studenten Wetenschap en Techniek van AP!

Campus Kronenburg van de Artesis Plantijn Hogeschool (AP) onderging een ware facelift. De labolandschappen zijn er grondig onder handen genomen.

Het aantal studenten in de opleidingen Wetenschap en Techniek blijft stijgen en dus was een nieuwe, flexibelere organisatie van de labo’s nodig. Studenten moeten hun eigen agenda beheren en aan time management doen, een belangrijke competentie in het bedrijfsleven.

De Provincie vindt het erg belangrijk om te blijven investeren in deze zogenaamde STEM-opleidingen.

In de krant: technisch geschoolde jongeren succesvol in hoger onderwijs

29 Apr

Gazet van Antwerpen, Vr. 29 Apr. 2016

Naamloos

Hoewel nog steeds het cliché heerst van TSO’ers als ‘afzakkers’ van de ASO-studierichtingen, tonen de cijfers nu dat TSO-leerlingen die voortstuderen het – gemiddeld – goed doen in het hoger onderwijs. Bijna 76% van hen rondt zijn studie af met een diploma.

Er is al heel wat inkt gevloeid en debat gevoerd over het opwaarderen van het technisch onderwijs. Goed opgeleide technici, naar hen is het bedrijfsleven immers massaal op zoek is.

Hoewel er ‘maatschappelijk’ nog steeds het cliché bestaat dat leerlingen in het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) de ‘afzakkers’ zijn van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) en net een trapje hoger staan dan die in het Beroepssecundair Onderwijs (BSO), bewegen de technische leerlingen wel heel vlot en in steeds groteren getale richting hoger onderwijs.

Uit een studie van de Universiteit Antwerpen in opdracht van de provincie, een paar jaar geleden, blijkt dat intussen 70% van de leerlingen uit het TSO rechtstreeks doorstroomt naar het hoger onderwijs. Nog eens 15% kiest voor een zogenaamde vervolgopleiding – niet aan een hogeschool of unief, wel een zevende jaar of een opleiding aan Syntra of bij de VDAB bijvoorbeeld. Zij kunnen ook daarna nog kiezen voor het hoger onderwijs. Nog eens een kwart doet dat ook effectief.

Gekwalificeerde uitstroom

Studenten met een technische achtergrond zijn dus goed vertegenwoordigd op de hogescholen, vooral in professionele bachelorrichtingen zoals elektromechanica en elektronica. Maar studeren ze er ook af?

Ja, en goed, zo blijkt uit de analyse die de Artesis Plantijn (AP) Hogeschool maakte, met tienduizend studenten de snelst groeiende hogeschool in Antwerpen. Steeds meer TSO-leerlingen schrijven er zich in, en die groep is nu zelfs groter dan die van de ASO-leerlingen. De TSO’ers maken nu 43,2% van de nieuwe studenten uit, de ASO’ers 30,1%, de BSO’ers 8% (en de rest uit andere richtingen, zoals bijvoorbeeld het kunstonderwijs).

Van de BSO’ers haalt een kleine 57% aan het eind van de rit effectief zijn diploma. Bij de ASO’ers is dat 86%. En bij de studenten met een TSO-vooropleiding is het net geen 76% dat gekwalificeerd uitstroomt.

STEM

Inga Verhaert (sp.a), voorzitter van de AP Hogeschool en gedeputeerde van Onderwijs in de provincie Antwerpen, is verheugd over de cijfers. “We wisten al dat steeds meer technische studenten de weg vinden naar het hoger onderwijs en het is zeer bemoedigend om te zien dat ze het er ook uitstekend doen.”

“Professionele bachelors zoals elektromechanica, chemie of energiemanagement combineren een hele hap theorie met het aanleren van praktijkvaardigheden. Goed gevormde technici, dat is waar de arbeidsmarkt om staat te roepen.”

Lees verder

Vandaag op atv: Hogescholen trekken aan de alarmbel

17 Feb

AP-Hogeschool directeur Pascale De Groote legt in het atv nieuws uit met welke problemen de Vlaamse hogescholen kampen.

Ze krijgen almaar minder middelen, waardoor de druk op de docenten groter wordt en de kwaliteit van het onderwijs achteruit dreigt te gaan. En dat terwijl er steeds meer studenten bijkomen, die bovendien erg gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Bekijk hier het studiogesprek

 

‘Besparingsgolf treft kansarme studenten’

3 Jun

Inga Verhaert (SP.A), gedeputeerde voor Onderwijs, is bezorgd omdat het fonds om kansarmen in het onderwijs te begeleiden, wordt afgeschaft. ‘De besparingsgolf treft Antwerpen, dat veel kansarme studenten telt, wel heel hard’, oordeelt ze.

Antwerpen – De Standaard
Vandaag, woensdag, wordt het lintje geknipt van de nieuwe technische campus van de AP Hogeschool aan Park Spoor Noord. Een modern, laag-energetisch en duurzaam gebouw voor vijfduizend studenten.

Inga Verhaert (SP.A), gedeputeerde voor Onderwijs, is blij met het resultaat, maar ook bezorgd over de toekomst. ‘Onze middelen werden al gevoelig ingekrompen en nu wordt het Aanmoedigingsfonds nog afgeschaft. Dankzij dat fonds kon het hoger onderwijs studenten extra begeleiden. Het ging dan om studenten die moeilijkheden ondervinden om voort te studeren. Dat kan een taalachterstand zijn, hun achtergrond of een lichamelijke beperking.’ ‘Een stad als Antwerpen kent heel veel van

die kansengroepen en dat vertaalt zich ook in onze studentenpopulatie. We hebben een instroom van 14 procent studenten uit het beroepsonderwijs. De stedelijke bevolking is zeer divers en ook dat merken we. De verhouding autochtoon/allochtoon bij onze studenten is nu 70/30. Over twintig jaar zal dat 20/80 zijn geworden.’

Beknibbelen

Door het Aanmoedigingsfonds af te schaffen en door andere besparingen (patronale bijdrages, woon-werkverkeer, sociale toelages) moet het provinciaal onderwijs nu 2,63 miljoen euro besparen. ‘We willen alle studenten uit kansengroepen met open armen blijven ontvangen’, zegt Inga Verhaert. ‘Dat is onze verdomde plicht. Doen we dat niet, dan stromen ze uit zonder diploma en zijn ze een vogel voor de kat. Het personeel dat we in dienst hebben genomen om kansarme studenten te begeleiden, zullen we behouden. Om dat allemaal te kunnen blijven betalen, hebben we noodgedwongen wat taken gereorganiseerd en hier en daar beknibbeld op werkingsmiddelen.’

Lees verder

Samen sterk voor werk – officieel onderwijs Antwerpen bundelt krachten

15 Sep

AP Hogeschool – Hogere Zeevaartschool – CVO’s – secundaire school geven startschot samenwerking hoger beroepsonderwijs

Een piekende jeugdwerkloosheid, knelpuntberoepen die niet ingevuld geraken, de toenemende vraag naar omscholing en levenslang leren, … het officieel hoger onderwijs in Antwerpen doet er iets aan. Bij de start van het nieuwe academiejaar bundelen 8 verschillende partners hun krachten.

Met de AP Hogeschool, de Hogere Zeevaartschool, 5 Centra voor Volwassenenonderwijs en 1 secundaire school Verpleegkunde start een uniek samenwerkingsverband onder de naam HBO5 – AP-HZS. Samen bieden de 8 partners 24 opleidingen hoger beroepsonderwijs aan in 5 studiegebieden, goed voor zo’n 4000 studenten. Het samenwerkingsverband tussen de hogescholen, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Provinciaal Onderwijs Antwerpen en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen versterkt het hoger beroepsonderwijs in de provincie Antwerpen over de drie onderwijsnetten heen.

Het startschot van deze samenwerking werd door alle partners tesamen gegeven op donderdag 11 september. Uiteraard zorgde PIVA voor een feestelijke taart en klonken alle directeurs en betrokkenen op de nieuwe samenwerking.

Marc Smets (GO!), Inga Verhaert (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Pascale De Groote (algemeen directeur AP Hogeschool), Claude Marinower (schepen stad Antwerpen) en Patrick Blondé (algemeen directeur Hogere Zeevaartschool) klinken op het nieuwe samenwerkingsverband hoger beroepsonderwijs HBO5 AP-HZS.

Marc Smets (GO!), Inga Verhaert (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Pascale De Groote (algemeen directeur AP Hogeschool), Claude Marinower (schepen stad Antwerpen) en Patrick Blondé (algemeen directeur Hogere Zeevaartschool) klinken op het nieuwe samenwerkingsverband hoger beroepsonderwijs HBO5 AP-HZS.

Technisch en beroeps opwaarderen? Graag. Zullen we het dan ook samen dóen? En niet alleen belijden?

1 Sep Betaalbaar technisch- en beroepsonderwijs

Berichten over schoolkosten die de pan uit swingen zijn helaas niet nieuw. Elk jaar, voor de schoolstart, duiken ze op. Ook nu weer (DM 29/8 p 6: Schoolfactuur vertelt veel te weinig). Nochtans zeggen  onderwijsexperten al langer dat hoge schoolfacturen geen eenvoudige afrekeningen voor gemaakte kosten meer zijn. Ze zijn ook een sterk segregatiemiddel. In onderwijs weet zowat iedereen dat het gebeurt. Iedereen weet evengoed wat de gevolgen zijn. Een club voor de gegoeden en eentje voor zij die het minder breed hebben. Maar ook: verkeerde studiekeuzes.

Het is vandaag al geen evidentie om jonge mensen bewust, van meet af aan te laten kiezen voor technische of  beroepsopleidingen. Nog té vaak en onterecht  is het een tweede of derde keuze, met demotivatie, achterstand en frustratie tot gevolg. Als je de gepeperde rekening van sommige scholen er dan nog eens bijtelt, heb je meteen een huizenhoge drempel bij om voor bepaalde richtingen te kiezen.

Lees verder

%d bloggers liken dit: